Lucie Straková

Václav Špála

Kostel na vsi, Václav Špála

1936, tempera na plátně, 650x815 mm
restaurováno r. 2010

stav před restaurovánímZadní strana obrazuPoškození řezy a vrypy (velikost 15-78 cm), snímek v bočním osvětleníStav po vytmelení defektů - celekStav po vytmelení defektů - detailStav po restaurování – detailStav po restaurování - celekpo restaurování – obraz ve zlaceném rámuStav po restaurování – zadní strana obrazu